Wednesday, May 4, 2022

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του προγράμματος της κοινοτικής ομάδας «ΠΡΑΞΙΣ», υπό τον κ. Χρήστο Σύρρο, η οποία διεκδικεί τη διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ...


Παρακολουθείστε την ανάλυση του προγράμματος στο άρθρο ενός στελέχους της ομάδας, και μετά το κουβεντιάζουμε, αφού πρώτα ενημερωθούμε τόσο εσείς όσο κι’ εμείς, για τις κάποιες ...γαργαλιστικές σκέψεις και προθέσεις των στελεχών της «Πράξις» τα οποία θέλουν να ηγηθούν της εκεί Κοινότητας, ...ζηλεύοντας προφανώς τη δόξα των Αρτεμάκη – Καραντώνη που τα παρέδωσαν όλα, με καταβασμένα τα βρακιά τους...
Σπούδασα ορκωτός λογιστής και εργάστηκα για 33 χρόνια σε διάφορα υπουργεία στη κυβέρνηση του Καναδά. Σαν συνταξιούχος αφιέρωσα 4 χρόνια ως ταμίας στην κοινότητα Αρχαγγέλων με τον τότε πρόεδρο κ. Θωμά Μπούρα. Ακόμη και σήμερα ο κόσμος που συναντάω μου λένε ότι ήταν τα καλύτερα χρόνια στη κοινότητα Αρχάγγελων από άποψη καλής διαχείρισης, σπουδαίων έργων που έγιναν, σεβαστών χρηματικών ποσών στη τράπεζα και διαφάνειας.

Πριν μερικούς μήνες έμαθα ότι έχει αρχίσει μια καινούργια κοινοτική ομάδα με ηγέτη τον κ. Χρήστο Συρρο στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) και ηθέλησα να πληροφορηθώ αν αληθεύουν τα όσα είχα ακούσει περί αυτής. Τον κ. Συρρο δεν τον είχα ποτέ συναντήσει αλλά δέχτηκε αμέσως να συναντηθούμε.

Από την πρώτη μας γνωριμία, μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι απλός αλλά με μεγάλες γνώσεις, εδραιωμένες αξίες και βαθιά λογική. Επίσης είναι από τους λίγους πολιτικούς με μακροχρόνια θητεία που δεν έχει ακουστεί σε σκάνδαλο. Γνώρισα κατόπιν την ομάδα του που έχει προσελκύσει, πεπειραμένα άτομα από κάθε κλάδο επιχειρήσεων, από επιστήμονες κάθε ηλικίας, με σταθερές αξίες και πραγματική εθελοντική διάθεση.

Αλλά αυτό που μου έκανε ακόμη πιο μεγάλη εντύπωση είναι το ότι, για πρώτη φορά στα χρονικά της κοινότητας μας η Ομάδα Πράξης έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο, αν εκλεγεί, θα προσπαθήσει να εφαρμόσει για τη βελτίωση της διαχείρισης και τη διαφάνεια, δυο πράγματα που δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, λείπουν σε μεγάλο βαθμό από την διοίκηση της κοινότητας μας τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα.

Έν συντομία θα ήθελα να παρουσιάσω μια μικρή εικόνα του προγράμματος της ομάδας Πράξης που στηρίζεται, κατά μεγάλο μέρος, στην αποκέντρωση των αποφάσεων, αλλά που συγχρόνως κρατάει όλα τα περιουσιακά κεκτημένα στο όνομα της ΕΚΜΜ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας Πράξης θα επιδιώξει να επιτύχει έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, από τα άτομα που επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις τους.

Φυσικά, κάθε μεγάλη αλλαγή που προτείνει η ομάδα Πράξης, θα περάσουν μήνες ίσως χρόνια να υλοποιηθεί και δεν θα εφαρμοστεί αν δεν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση.

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το διοικητικό συμβούλιο Πράξης θα προσπαθήσει να δώσει στην κάθε εκκλησία εξουσιοδότηση, (όταν η ενορία της εκκλησίας είναι έτοιμη και θελήσει αυτήν την εξουσιοδότηση) να λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις που την αφορούν. Η κάθε εκκλησία θα έχει το δικό της ενοριακό συμβούλιο το οποίο, μαζί με τον ιερέα θα παίρνει τις αποφάσεις για το καλό της ενορίας. Όλα τα έσοδα της εκκλησίας θα καταθέτονται σε λογαριασμό της ενορίας και όλα τα έξοδα θα τα αναλαμβάνει η ενορία και θα τα πληρώνει από το λογαριασμό της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κάθε πιστός θα γνωρίζει που πηγαίνει η δωρεά του προς την εκκλησία και θα ξέρει ότι θα πιάσει τόπο για το καλό της εκκλησίας. Αυτός ο τρόπος ανεξάρτητης διοίκησης των ενοριών δεν είναι κάτι το καινούριο αφού όλες οι εκκλησίες της παροικίας μας, και όχι μόνο, που δεν είναι κάτω από την ΕΚΜΜ, (Αρχαγγέλων, Αγίου Κωσταντίνου, κλπ.) διοικούνται κατ’ αυτόν τον τρόπον. Φυσικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ θα επιβλέπει την πρόοδο της κάθε ενορίας σ’ αυτόν τον τομέα.

Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα μας για τις εκκλησίες. Σκοπεύουμε να το υλοποιήσουμε σταδιακά και σε στενή συνεργασία με την κάθε ενορία και τον ιερέα της ξεχωριστά, ανάλογα με τις δυνατότητες τους να αναλάβουν την προεργασία που χρειάζεται και την ευθύνη που υπάγεται για τις αλλαγές αυτές.

2. Κατά τον ίδιο τρόπο τα σχολεία μας, ημερήσια και σαββατιανά, θα διοικούνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (ΥΣΕ). Το ΥΣΕ θα αποτελείται κατά το ένα τρίτο από εκπροσώπους εκλεγμένους από τους γονείς, κατά το άλλο τρίτο από άτομα διοριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ και κατά το άλλο τρίτο από άτομα που θα διορίζονται από τα προαναφερόμενα δυο τρίτα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αποφάσεις για την εκπαίδευση θα λαμβάνονται από άτομα με ειδική πείρα σε σχολικά θέματα έτσι ώστε να μπορούν να διατυπώνουν τις αρχές, τις αξίες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την λειτουργία των σχολείων μας. Επίσης το ΥΣΕ θα διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό που θα του έχει ανατεθεί και θα δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ.

3. Κατά τον ίδιο τρόπο η ΕΚΜΜ θα ιδρύσει ένα μόνιμο Ίδρυμα (Foundation) που θα λειτουργεί αυτόνομα με δικό του διοικητικό συμβούλιο. Το Ίδρυμα θα έχει για μόνη νομική εντολή να συγκεντρώνει χρήματα (δωρεές) για τις ανάγκες της ΕΚΜΜ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ θα αποφασίζει που θα διατίθενται οι δωρεές, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος της κοινότητας. Φυσικά, τις δωρεές που θα γίνονται για έναν ειδικό σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ θα τις διαθέτει για τον ειδικό αυτό σκοπό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κάθε δωρητής θα ξέρει που πηγαίνουν οι δωρεές του και θα μπορεί να τις κάνει με εμπιστοσύνη στο Ίδρυμα. Όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τέτοια Ιδρύματα για τις δωρεές και δυστυχώς η ΕΚΜΜ έχει μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα.

Αυτές είναι περιληπτικά μερικές από τις αλλαγές που θα επιδιώξει να κάνει κατά την διάρκεια της θητείας του, αν εκλεγεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας Πράξης. Επίσης ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ θα αλλάξει από Διοικητικό Συμβούλιο σε Συμβούλιο Διακυβέρνησης των τμημάτων της κοινότητος και θα είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης, την κατανομή των πόρων, την πρόσληψη βασικών στελεχών και τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

Με τις αλλαγές αυτές, η ΕΚΜΜ θα πάψει να διοικείται σαν ένας σύλλογος αλλά σαν ένας μεγάλος οργανισμός που είναι. Κατά τη γνώμη μου η κοινότητα μας βρίσκεται σε μια καμπή της ιστορίας της. Αν δεν ελάμβανε τις χορηγήσεις από το κράτος για τον κοβιντ, η ΕΚΜΜ θα ήταν σήμερα κοντά σε χρεωκοπία. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει στο κοντινό μέλλον, εάν συνεχίσει να διοικείται σαν σύλλογος και δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Για πρώτη φορά η κοινότητα μας έχει την ευκαιρία να εκλέξει ένα Διοικητικό Συμβούλιο με πεπειραμένους επιστήμονες και πραγματικούς εθελοντές, με έναν πρόεδρο που έχει δείξει τις ικανότητες του και την τιμιότητα του σε μεγαλύτερες θέσεις από αυτήν που θα αναλάβει στην ΕΚΜΜ και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα φέρει ξανά την εμπιστοσύνη στην κοινότητα μας.

Σίγουρα θα παρουσιαστούν και άλλες ομάδες που θα διεκδικήσουν την εξουσία και θα μιλήσουν για οράματα χωρίς καμία βάση. Όπως και στο παρελθόν, αυτές οι ομάδες θα χρήσουν υποψήφιο σύμβουλο όποιον βρουν μπροστά τους, ένα μήνα πριν τις εκλογές για να συμπληρώσουν «μια ομάδα του ποδαριού», χωρίς να έχουν κανένα πρόγραμμα για τις αλλαγές που χρειάζονται, μόνο ένα κούφιο όραμα. Αυτές οι ομάδες, όπως συνήθως, κρατούν την κοινότητα μας σε στάτους κουο και την οδηγούν στην κακοδιαχείριση και στην αδιαφάνεια. Σε σύγκριση με αυτές τις ομάδες, η ομάδα Πράξης εργάστηκε για δυο ολόκληρα χρόνια να συγκροτηθεί και να αναπτύξει το πρόγραμμα της.

Για να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Πραξις και το ολοκληρωμένο της πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ομάδα πραξις ( www.teampraxis.ca )

Για το καλό της Κοινότητας μας, σας προτρέπω να γίνετε μέλη και να πάτε να ψηφίσετε στις 12 Ιουνίου.

No comments:

Post a Comment